Utrudnienia w ruchu

czwartek, 15 marzec 2018

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informujeo wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 15-24.03.2018 r.    polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Miodówko – Zezuj. (Etap I)

Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko będzie od strony Stawigudy, natomiast do m. Zezuj od Węzła Gryżliny. Dla zabezpieczenia funkcjonowania  komunikacji publicznej od strony Stawigudy w km. 1+700 i  od strony Węzła Gryżliny w km.2+650 zostaną wykonane tymczasowe miejsca do zawracania.