Potrzebna pomoc!

wtorek, 3 kwiecień 2018

W dniu 02.04.2018 w Gryźlinach przy ul. Jagodowej spaleniu uległ budynek mieszkalny. Rodziny tam zamieszkujące wymagają wsparcia finansowego. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą wpłacać środki finansowe na konto parafii Świętego Wawrzyńca w Gryźlinach koniecznie z dopiskiem: „Ofiara na rzecz pogorzelców”

Nr konta:4588 5800 0120 0100 0163 9105 01

Rodziny poszkodowane w pożarze objęte zostały pomocą Gminy Stawiguda. Zgodnie z zadaniami gminy, na podstawie ustawy o pomocy społecznej opiekę nad rodzinami sprawują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na chwilę obecną rodziny zostały zabezpieczone pod względem mieszkaniowym. Jedna z osób poszkodowanych znajduje się u rodziny natomiast dwie inne osoby przebywają czasowo w ośrodku Caritas. Poszkodowanym zostanie przyznania pomoc finansowa. Obecnie trwa szacowanie strat oraz ustalanie zakresu niezbędnej pomocy poszkodowanym rodzinom. Pomoc rzeczowa organizowana będzie zgodnie z potrzebami, które zgłaszą poszkodowane rodziny dla pracowników GOPS-u.

Wójt Gminy Stawiguda wyznaczył Panią Małgorzatę Czajkowską jako koordynatora wszystkich działań związanych z pomocą pogorzelcom tel. 89 512 62 02.