Rozbudowa GOK

czwartek, 12 kwiecień 2018

MAMY TO! Będzie rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń z ogromną przyjemnością informuje, że projekt na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie rozbudowany o dwa dwukondygnacyjne skrzydła: północne i południowo–zachodnie. Wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku zostanie dobudowane parterowe pomieszczenie ekspozycyjne. W budynku będą dwie strefy pożarowe z salą widowiskowo– konferencyjną.

Całkowity koszt rozbudowy-  5397 306,19 zł
Kwota dofinansowania- 3 536 315,65 zł
Oznacza to lepsze warunki dla życia w sferze kultury oraz nowa przestrzeń do działań z dziećmi, młodzieżą oraz seniorów.

 

Rozbudowa GOK

Rozbudowa GOK - zdjęcie 1Rozbudowa GOK - zdjęcie 2Rozbudowa GOK - zdjęcie 3Rozbudowa GOK - zdjęcie 4