Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY (połączone)

23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stawiguda;
  2. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert;
  3. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXXIV/354/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  4. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXXIV/355/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

II. Sprawy różne.