Utrudnienia w ruchu

czwartek, 19 kwiecień 2018

Dotyczy: Utrudnienia w ruchu na  drodze DZ4 w dniach 24.04-05.05.2018 r oraz na  drodze DZ4  i DZ5 w dniach 19.04 i 20.04.2018 r.   

Utrudnienia w ruchu na  drodze DZ4   w dniach 24.04-05.05.2018 r

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 24.04-05.05.2018 r.    polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III) Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR – Klauzula Nr 78 z dn. 12.03.2018r. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj będzie odbywał się od strony węzła Gryźliny. Dla zabezpieczenia funkcjonowania  komunikacji publicznej od strony Węzła Gryżliny w km. 1+700 zostanie wykonane tymczasowe miejsce do zawracania.

 

Utrudnienia w ruchu na  drodze DZ4  i DZ5 w dniach 19.04 i 20.04.2018 r.   

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje,  że w nawiązaniu do informacji o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ4 i DZ5  w  dniach od 26.03 do  21.04.2018r polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Zezuj – Kopalnia Gryźliny,  w związku z  koniecznością wykonania nawierzchni bitumicznej, w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 w godzinach (około) 8 -10 będzie przywrócona poprzednia organizacja ruchu na tej drodze (tj. Etap I), W tym czasie dojazd do m. Miodówko będzie od strony Stawigudy, natomiast do m. Zezuj od Węzła Gryżliny. Po tym czasie obowiązywała będzie w dalszym ciągu obecna  tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR. zgodnie z którą  dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj odbywa się od strony Stawigudy.