Utrudnienia w ruchu

poniedziałek, 23 kwiecień 2018

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” , w nawiązaniu do poniższego emaila, informuję, że z przyczyn technicznych nie zrealizowano zaplanowanych na dzień 19 i 20 kwietnia 2018r prac związanych z  wykonaniem nawierzchni bitumicznej na DZ4 i DZ5 odcinek Zezuj – Kopalnia Gryźliny. 

 Realizacja zadania planowana jest na dzień 23-25.04.2018r przy zachowaniu wcześniej podanych zasad. Mając powyższe na względzie  informuje, o wydłużeniu okresu  występowania utrudnień w ruchu  na  drodze DZ4 i DZ5   polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Zezuj – Kopalnia Gryźliny   do dnia  27.04.2018r   ( a nie jak podano wcześniej do 21.04.2018r.)

Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi obowiązuje obecna tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR. (Klauzula Nr 78 z dn. 12.03.2018r).  Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj odbywa się od strony Stawigudy.

Jednocześnie odwołuję przekazaną w dniu 18.04. br. Informację  o wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 24.04-05.05.2018 r.    polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III). O nowym terminie realizacji Etapu trzeciego poinformuję w terminie późniejszym.