"EKOBUS- mój wymarzony autobus"

czwartek, 26 kwiecień 2018

Gmina Stawiguda serdecznie zaprasza do nadsyłania prac na KONKURS PLASTYCZNY pod hasłem: „EKOBUS- mój wymarzony autobus”

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATOR:
Gmina Stawiguda
Referat Ochrony Środowiska i Promocji
(ul. Olsztyńska 10, kontakt: tel. +48 89 512 69 31).

2. CELE KONKURSU:
- edukacja i promocja transportu publicznego poprzez zapoznanie dzieci z korzyściami płynącymi z korzystania z transportu publicznego m.in. takimi jak:

* ekologia (przemieszczanie się autobusem jest dobre dla środowiska)

* dzięki wspólnym podróżom autobusem rodzic może poświęcić dziecku więcej uwagi dotychczas skoncentrowanej na prowadzeniu pojazdu.
Poprzez swoje prace dzieci mają pokazać rodzicom dlaczego warto korzystać z transportu publicznego.

 

3. TECHNIKA:
- dowolna technice płaska, nie zawierająca elementów sypkich, umożliwiającej jej zeskanowanie
- format- nie większy niż A3
- każdy autor może nadesłać maksymalnie 1 prace.

 

4. GRUPA DOCELOWA:
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu Gminy Stawiguda. Do konkursu mogą zgłaszać swoje prace osoby indywidualne oraz dzieci ze szkół i placówek z terenu Gminy Stawiguda.


5. OPIS PRAC:
- imię i nazwisko
- klasa
- adres i telefonem kontaktowym do autora lub opiekuna dziecka.


6. DOSTARCZENIE PRAC:
Prace należy złożyć lub przesłać w sztywnym opakowaniu z dopiskiem:

KONKURS PLASTYCZNY „EKOBUS- Mój wymarzony autobus”
na adres:
Urząd Gminy w Stawigudzie
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas przesyłki. Prace plastyczne z chwilą nadesłania/ złożenia przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promujących akcje związane z transportem publicznym oraz ochroną środowiska (w prasie, telewizji, katalogach, plakatach i innych wydawnictwach promocyjnych).


7. OCENY PRAC dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. Prace oceniane będą w 4 kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne
- klasy I-III
- klasy IV-VII
- gimnazjaliści
Przewidujemy nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

 

8. TERMINARZ KONKURSU:

- Prace należy złożyć do dnia 24.05.2018 r. (data wpływu).
- Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29.05.2018 i zostanie ogłoszona na stronie Gminy Stawiguda: www.stawiguda.pl

9. ROZDANIE NAGRÓD:
odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2. Dokładny termin i godzina zostanie podana na stronie internetowej www.stawiguda.pl

10. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2014-2020 z instrumentu ZIT