Rozbudowa GOK

piątek, 4 maj 2018

W dniu 25.04.2018 Wójt Gminy Stawiguda podpisała umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Dofinansowanie realizowane jest w ramach konkursu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury.

  • Całkowity koszt rozbudowy-  5397 306,19 zł
  • Kwota dofinansowania- 3 536 315,65 zł
  • Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu planowana jest na marzec 2019 r., natomiast  data zakończenia na grudzień 2020 r.

Rozbudowa GOK

Rozbudowa GOK - zdjęcie 1Rozbudowa GOK - zdjęcie 2Rozbudowa GOK - zdjęcie 3Rozbudowa GOK - zdjęcie 4Rozbudowa GOK - zdjęcie 5Rozbudowa GOK - zdjęcie 6Rozbudowa GOK - zdjęcie 7