Utrudnienia w ruchu

poniedziałek, 7 maj 2018

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informujeo wystąpieniu utrudnień w ruchu  na  drodze DZ-4  w  dniach 10.05 – 19.05. 2018 r. polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III)

 

Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR – Klauzula Nr 78 z dn. 12.03.2018r. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj będzie odbywał się od strony węzła Gryźliny.  Dla zabezpieczenia funkcjonowania  komunikacji publicznej od strony Węzła Gryżliny w km. 1+700 zostanie wykonane tymczasowe miejsce do zawracania.