Obwieszczenie

środa, 16 maj 2018

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”. Organem właściwym do wydania decyzji  jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa, w pokoju nr 330 od poniedziałku do piątek w godzinach 10:00-13:00. Uwagi i wnioski można składać, na ww. adres Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 30 dni, od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do pobrania: