Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych

środa, 30 maj 2018

Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych „zielonych” w systemie workowym sprzed nieruchomości w 2018 roku

Osoby zainteresowane odbiorem odpadów biodegradowalnych „zielonych” sprzed nieruchomości zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Stawiguda stosownego wniosku. Odbiór odpadów odbywać się będzie tylko sprzed zgłoszonych nieruchomości. Odpady „zielone” muszą być gromadzone w specjalnych workach, które można bezpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy lub u sołtysów. Podczas odbioru będą zostawiane nowe worki na wymianę.Więcej informacji możne uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji tel. 89 512-69-31, 89 512-69-30.

Reklamacje związane z odbiorem odpadów należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej tel. 89 512-69-41.

 

Termin odbioru*

Miejscowość

11.06.2018 r.

Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, Tomaszkowo, Jaroty

25.06.2018 r.

09.07.2018 r.

23.07.2018 r.

06.08.2018 r.

20.08.2018 r.

13.06.2018 r.

Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Zezuj

27.06.2018 r.

11.07.2018 r.

25.07.2018 r.

08.08.2018 r.

22.08.2018 r.

12.06.2018 r.

Wymój, Pluski, Dorotowo, Majdy, Kręsk

26.06.2018 r.

10.07.2018 r.

24.07.2018 r.

07.08.2018 r.

21.08.2018 r.

 

* Z przyczyn technicznych odbiór odpadów może przesunąć się o 1-2 dni.

*Prosimy o wystawianie worków do godz. 6.00 rano.

 

Do worków wrzucamy:

 • Liście i trawę
 • Kwiaty i pozostałości roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów

 

Do worków nie wrzucamy:

 • Resztek żywności.
 • Obierek i resztek owoców i warzyw.
 • Fusów po kawie i herbacie.
 • Łupin orzechów i skorupek jaj.
 • Zepsutej żywotności i resztek mięsa i kości.
 • Popiołu.
 • Odchodów zwierząt.
 • Papierosów i niedopałków papierosów.

 

Uwaga!!! Nie zostaną odebrane worki rozerwane oraz zawierające niewłaściwą frakcję odpadów! Worki muszą być zawiązane!