Podziękowania

piątek, 1 czerwiec 2018

Urząd Gminy w Stawigudzie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Serdecznie dziękuje za pomoc i wszelkie wsparcie dla poszkodowanych w pożarze , który miał miejsce 2-04-2018r w Gryźlinach.  

Z dniem 24-05-2018r. została zakończona zbiórka pieniężna . Zebrana kwota to 10,400 zł, środki te zostały przekazane poszkodowanym rodzinom  w dniu 20-05-2018 r. Raz jeszcze chcemy podziękować wszystkim, którzy pomogli wpłacając pieniądze jak i udzielającym pomocy rzeczowej. Szczególne podziękowanie chcemy przekazać Księdzu Proboszczowi Parafii Św. Wawrzyńca w Gryźlinach, jesteśmy wdzięczni za zrozumienie i okazaną pomoc.