Utrudnienia w ruchu

środa, 13 czerwiec 2018

Dotyczy: Przywrócenia  ruchu na S-51    na odcinku od Węzła Stawiguda do Węzła Gryźliny oraz na DZ4

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje, realizując harmonogram robót na S-51 w związku z wprowadzonym w dniu 08.06. 2018r. objazdem który dotyczył zamknięcia prawej jezdni na odcinku od Węzła Stawiguda do Węzła Gryźliny  w dniu 13.06.2018r  ok. godz. 17 planowane jest przywrócenie COR  obowiązującej przed dniem wprowadzenia objazdu – Ruch w kierunku Olsztynka odbywał będzie się na normalnych zasadach,  jezdnią prawą realizowanej S-51.

Jednocześnie i informuje, że w związku z trwającymi pracami wykończeniowymi, przywrócone zostaną utrudnienia w ruchu  na  drodze DZ-4  polegających na całkowitym  wyłączeniu z ruchu   drogi na odcinku Stawiguda – Miodówko (Etap III).  

Na czas zamknięcia wskazanego odcinka drogi przywrócona  zostanie tymczasowa organizacja ruchu wg. zatwierdzonego przez GDDKiA O. Olsztyn Projektu COR – Klauzula Nr 78 z dn. 12.03.2018r. Zgodnie z obowiązującym oznakowaniem dojazd do m. Miodówko i do m. Zezuj  odbywać się będzie od strony węzła Gryźliny.