Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 18 czerwiec 2018

KOMISJE RADY GMINY 25.06.2018 r. Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Przygotowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na podstawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy ulicy Kasztanowej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda; 
  2. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie:
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
  5. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na Uchwałę nr XXIII/261/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2017;
  6. zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Stawiguda;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

 

II. Sprawy różne.