Monitoring suszy

piątek, 22 czerwiec 2018

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2478 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, buraka cukrowego, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek.

Raporty z monitoringu wykazały zagrożenie suszą rolniczą we wszystkich gminach województwa warmińsko-mazurskiego, a ostatni 3 Raport za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca br. potwierdził pogłębienie suszy rolniczej i dalszy spadek wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski powołał stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Procedury szacowania szkód, w tym obowiązujące w bieżącym roku wzory dostępne są na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Obsługa Interesanta – Co gdzie załatwić? – Ochrona środowiska –Ochrona przyrody-Rolnictwo – Rolnictwo (http://www.uw.olsztyn.pl/index.phpoption=com_content&view=category&id=172&Itemid=158&lang=pl#rolnictwo).

Do pobrania: