Komisje Rady Gminy 28.06.2018

środa, 27 czerwiec 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 

KOMISJE RADY (połączone)

28 czerwca 2018 r. (czwartek) godz. 13:30

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Stawiguda;
  2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stawiguda do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.