Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 16 lipiec 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 18 lipca 2018 r. (środa) o godz. 14:00  w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie projektów uchwał:
  1. Uchwała nr XXXIX/396/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  Olsztyńskiego;
  2. Uchwała nr XXXIX/397/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  3. Uchwała nr XXXIX/398/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

 

                                                  

Przewodniczący Rady

               /-/ Grzegorz Wieczorek