Program teleopieki

czwartek, 19 lipiec 2018

Gmina Stawiguda przystąpiła do pilotażowego programu teleopieki.  W dniu 13.07.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wójt Irena Derdoń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Wieczorek, podpisała umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej Gminie Stawiguda na wdrożenie usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Teleopieka stanowi jedno z narzędzi polityki społecznej. W wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 365 dni w roku. Adresatami programu teleopieki są osoby starsze, niepełnosprawne, ale także przewlekle chore, które w ciągu dnia pozostają w domu bez opieki bliskich.   Każda z osób objętych teleopieką  wyposażona zostanie w telefon oraz bransoletkę   lub wisiorek z przyciskiem SOS,  który po naciśnięciu, w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, powoduje automatyczne uruchomienie połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje o stosownym rodzaju interwencji. Wcześniej złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a dofinansowanie to obejmie 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia. Z usług systemu teleopieki będzie mogło korzystać dwudziestu mieszkańców powyżej 60 roku życia z terenu naszej gminy.

Z pewnością zwiększy to poczucie bezpieczeństwa tych osób.