Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 13 sierpień 2018

Informujemy, że w  dniu 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00 , w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;
  2. uchylenia Uchwały nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda;
  3. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 
  4. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 
  5. zmiany uchwały nr XII/126/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2016-2021
  6. zmiany Uchwały Nr XXXV/368/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Stawiguda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  8. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

        

     II. Sprawy różne.