Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018

wtorek, 28 sierpień 2018

Rozbudowa Szkoły w Rusi bierze udział w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018 Klikając „POPIERAM” zwiększysz szansę na wygraną!

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu została nominowana w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2018. Inwestycja jest realizowana przez gminę Stawiguda. Gmina Stawiguda posiada sieć placówek oświatowych, m.in. Zespól Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, Gimnazjum w Stawigudzie, Szkołę Podstawową w Rusi, Przedszkole w Bartągu oraz Niepubliczne przedszkola i żłobki.

Na podstawie przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, gmina podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Stan techniczny istniejących obiektów jest dobry, ale ze względu na dużą liczbę dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Rusi zachodzi potrzeba budowa nowego obiektu szkoły.

Szkoła w Rusi dysponuje jedynie ośmioma salami dydaktycznymi, stołówka ma ograniczoną powierzchnię, nie ma możliwości przyjęcia zwiększającej się liczby uczniów, a roczny koszt dowożenia wynosi około 216 tys. zł.

W roku szkolnym 2017/2018 będą utworzone 3 oddziały klas pierwszych i 2 oddziały klas VII, co przy obecnym funkcjonowaniu szkoły nie pozwoliło na stworzenie odpowiednich warunków lokalowych.  Perspektywa zwiększania się populacji mieszkańców na terenie gminy Stawiguda powoduje, że obecne warunki lokalowe szkoły w Rusi są niewystarczające i została podjęta decyzja o budowie oddziału Szkoły Podstawowej w Rusi ze zlokalizowaniem nowego obiektu w Bartągu.

W wyniku realizacji I etapu inwestycji powstała główna bryła szkoły zawierająca 12 sal lekcyjnych, zespół pomieszczeń administracyjnych z pokojami nauczycielskimi, węzły sanitarne, stołówkę  z rozdzielnią i zapleczem personelu, świetlicę i kotłownię gazową.

Budowa szkoły została sfinansowana ze środków budżetu gminy oraz dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa w wysokości ponad 1,15 mln zł (otrzymana dotacja – 1 148 976,36 zł).