Uruchomienie syren

piątek, 31 sierpień 2018

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w dniu 1 września o godz. 12.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, 

polegający na włączeniu wszystkich syren alarmowych na terenie województwa  w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96).