Wyniki III otwartego konkursu ofert

poniedziałek, 3 wrzesień 2018

Wyniki III otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy.

Do pobrania: