Remont nawierzchni

środa, 12 wrzesień 2018

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku 1500 m od DG 162101 Pluski – Rybaki do granicy gminy.

11 września br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Stawiguda, a Nadleśnictwem Nowe Ramuki, pod umową podpisy złożyli odpowiednio Wójt Gminy Stawiguda – Irena Derdoń  oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowe Ramuki – Janusz Jeznach. Podpisana umowa jest pierwszą umową zawartą pomiędzy Gminą, a Nadleśnictwem w zakresie remontów dróg gminnych. Zawarta umowa ma na celu długotrwałą poprawę stanu technicznego drogi gminnej na odcinku 1500 m od DG 162101 Pluski – Rybaki do granicy gminy. Modernizacja ww. odcinka polega uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową
i grysem. Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego szacowana jest na kwotę 60 000,00 zł, a udział środków Nadleśnictwa został przyjęty w wysokości 35 000,00 zł, co stanowi 58,33% szacowanej wartości wspólnego przedsięwzięcia, pozostałą kwotę w sumie 25 000,00 zł przekaże Gmina.

Przedmiotowy remont poprawi komfort przejazdu między gminami Stawiguda
i Olsztynek oraz dojazd mieszkańców i turystów w tej części gminy  m.in do zabytkowego kościoła w Orzechowie.