Informacja dla właścicieli lasów

czwartek, 13 wrzesień 2018

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuję, że w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa właściciele zobowiązani są do przestrzegania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w szczególności takich jak:

  • wykonywanie i utrzymywanie pasów przeciwpożarowych
  • zapewnienie i utrzymywanie dojazdów pożarowych
  • zapewnienie i utrzymywanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych

Jednocześnie zawiadamiam, że organy Państwowej  Straży Pożarnej, będą realizować własne działania kontrolno - rozpoznawcze na terenie Powiatu olsztyńskiego dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w lasach, tak w roku bieżącym, jak i w latach kolejnych

Starosta Olsztyński
Małgorzata Chyziak