Pomoc żywnościowa 2014-2020

czwartek, 11 październik 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018 realizowany jest od września 2018r. do czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, czyli:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 512 69 00