„Czad - Cichy Zabójca”

poniedziałek, 15 październik 2018

W niedzielę 14 października 2018 r. w remizie jednostki OSP Gryźliny odbyło się spotkanie mieszkańców podczas, którego Gminny Komendant OSP Pan Łukasz Matysiak omówił zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych oraz zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla - czadu.

Pokaz i naukę udzielania pierwszej pomocy w tym korzystanie z defibrylatora AED przeprowadzili ratownicy Grupy Pomocy Humanitarnej PCK z Olsztyna. Za udział w konkursie wiedzy narody 10 czujek tlenku węgla ufundowanych przez Urząd Gminy oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczyła Wójt Gminy Stawiguda Pani Irena Derdoń.

Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca”

Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 1Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 2Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 3Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 4Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 5Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 6Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 7Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 8Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 9Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 10Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 11Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 12Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 13Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 14Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 15Relacja z akcji „Czad - Cichy Zabójca” - zdjęcie 16