Informacja

poniedziałek, 29 październik 2018

Szanowni mieszkańcy, informujemy że w związku z wnioskiem o przejście na emeryturę kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Promocji i związaną z tym reorganizacją w Urzędzie Gminy Stawiguda, wszystkie sprawy z zakresu  ochrony środowiska (wycinka drzew, decyzje środowiskowe, gospodarka odpadami, ochrona zwierząt itp.)  będą prowadzone w Referacie Gospodarki Komunalnej u Pani Moniki Jabłońskiej tel 89 512 69 30.