Poprawa Bezpieczeństwa

poniedziałek, 29 październik 2018

Informujemy, iż złożony przez Gminę Stawiguda we wrześniu 2018r. wniosek pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie” (dotyczy drogi do osiedla Dolina Wierzby w Dorotowie)...

 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i zakwalifikował się do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.