Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 29 październik 2018

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 5 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10.

 

 

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Przyjęcie projektów uchwał:
    1. Uchwała nr XLIII/423/2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
    2. Uchwała nr XLIII/424/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.

      VI.Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

 

                                                   

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Wieczorek