Okresowa kontrola w budynkach

poniedziałek, 19 listopad 2018

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w związku z trwającym sezonem grzewczym przypomina o obowiązkach właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dotyczących okresowych kontroli w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej:..

stanu technicznego obiektów, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) celem uniknięcia zagrożeń związanych z występowaniem tlenku węgla, wybuchem gazu i pożarem.

Ponadto uczulamy właścicieli zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o obowiązku odśnieżania dachu i elementów elewacji budynków, usuwaniu sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych.