Analiza lokalizacji parkingów P&R - 2 ETAP

wtorek, 4 grudzień 2018

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza Mieszkańców do udziału w dalszej części konsultacji społecznych, które dotyczą poznania opinii o dokumencie zawierającym analizę możliwości lokalizacji parkingów. 

Dokument został wypracowany na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda) w dniach 23 października – 16 listopada 2018 roku, wyników badań ankietowych uzyskanych w formie papierowej i elektronicznej oraz wiedzy eksperckiej.

Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendowanych przez ekspertów lokalizacji parkingów wraz
z ich hierarchizacją. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii pisząc na adres .

W związku z konsultacjami odbędą się również spotkania konsultacyjne, których celem jest poznanie Państwa opinii o dokumencie. Terminy spotkań:

1) Gmina Gietrzwałd - 6 grudnia 2018 roku, godz. 17:00;
2) Gmina Dywity - 7 grudnia 2018 roku, godz. 17:00;
3) Gmina Purda - 10 grudnia 2018 roku, godz. 17:00;
4) Olsztyn - 11 grudnia 2018 roku, godz. 17:00..

Wszelkie pytania związane z konsultacjami proszę kierować na adres .

 Do pobrania: