Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

piątek, 30 listopad 2018

Z radością informujemy, że w dniu 30.11.2018 w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy na długo oczekiwaną rozbudowę oczyszczalni ścieków w Stawigudzie. 

Rozbudową oczyszczalni zajmie się firma PRZEM-GRI, która chwali się, ze będzie to jej 60 inwestycja na oczyszczalni oraz konsorcjum firm PEKUM  i HYDRO-BUDOWA PÓŁNOC, które wybuduje budynek administracyjny na potrzeby oczyszczalni. Zgodnie z planem, inwestycja zakończy się na koniec 2020 roku. 

 

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni

Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 1Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 2Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 3Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 4Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 5Podpisanie umowy na rozbudowę oczyszczalni - zdjęcie 6