Odpady selektywne

piątek, 14 grudzień 2018

Przypominamy mieszkańcom Gminy Stawiguda, że worki z odpadami zbieranymi w sposób selektywny, w tym worki z popiołem muszą być zawiązane. W przeciwnym przypadku worki z odpadami nie zostaną odebrane.