Komisje Rady Gminy

wtorek, 8 styczeń 2019

KOMISJE RADY GMINY 14.01.2019 r. Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Sprawa dotycząca przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
  2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej;
  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;
  3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 r.;
  5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;
  6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok;
  7. oświadczenie w sprawie ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi DK 51 z drogą DP1374N.

III. Sprawy różne.