Informacja

środa, 16 styczeń 2019

Informacja w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych akwenach wodnych powiatu olsztyńskiego.

Na terenie Gminy Stawiguda zakazem używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi objęte są jeziora: Łańskie, Pluszne i Wulpińskie.

Uchwała dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego:

http://bip.powiat-olsztynski.pl/system/obj/14413_Uchwala_Nr_XXXVII_359_2018.pdf oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod pozycją 5425.