FLORIANY 2019

poniedziałek, 21 styczeń 2019

Wystartował Konkurs Floriany 2019, w którym nagradzane są najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 r.

FLORIANY, czyli strażackie Oskary za najlepsze prospołeczne inicjatywy OSP, to ogólnopolskie przedsięwzięcie poświęcone rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych społeczności, organizowane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak".

Głównym celem inicjatywy jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, a także wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk. Realizacji tych celów służą FLORIANY – Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów oraz program obejmujący szkolenia, warsztaty, panele dyskusyjne i konferencje adresowane do lokalnych środowisk.

Nagradzane będą projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami). W III edycji FLORIANÓW można składać projekty w 12 kategoriach konkursowych, które odzwierciedlają szerokie spectrum społecznej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – od poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, rozwój turystyki, ochronę środowiska, edukację po aktywizowanie seniorów, czy dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 roku.

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.