KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

środa, 6 luty 2019

Wojewódzki Plan Kwalifikacji Wojskowej 2019

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowejod 01 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, w sali P-1 zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa 2019 dla osób z Powiatu Olsztyńskiego.

Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Stawiguda wyznaczony został na 19 - 20 marca 2019 r. dla mężczyzn, oraz 18 kwietnia 2019 r. - dla kobiet.

Więcej informacji o Kwalifikacji Wojskowej 2019 znajduje się na stronie internetowej WKU Olsztyn - pod linkiem: https://wkuolsztyn.wp.mil.pl/pl/pages/-kwalifikacja-wojskowa-w-2019-roku-2018-04-13-8/ .

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe i dotyczy również osób wyznaczonych, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Osoba stawiająca do kwalifikacji przedstawia:

  • Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
  • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.
  • Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
  • Dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1459).

Osoby które, z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w określonym w wezwaniu terminie prosi się o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy tel. nr 508-017-654 przed dniem 19 marca 2019 r. w godz. 8.00 - 15.00.