Podsumowanie pracy za 2018 rok

czwartek, 14 luty 2019

We wczorajszej odprawie służbowej, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie udział wzięli nie tylko funkcjonariusze ale także zaproszeni przedstawiciele lokalnego samorządu, którzy ramię w ramię z Policją stoją na straży bezpieczeństwa. Roczna odprawa miała na celu omówienie wyników pracy za ubiegły rok funkcjonariuszy podległych pod Komisariat Policji w Olsztynku, do którego należą również Posterunek Policji w Stawigudzie i Gietrzwałdzie.

W uroczystej odprawie udział wzięli: Burmistrz Olsztynka, Wójt Gminy Stawiguda, Wójt Gminy Gietrzwałd, Zastępca Wójta Gminy Stawiguda, Przewodniczący Rady Miasta Olsztynek, Przewodniczący Rady Gminy Gietrzwałd i Stawiguda, Nadleśniczy Nadleśnictw Jagiełek, Olsztynek i Kudypy, Dyrektor MOPS-u w Olsztynku, Dyrektor GOPS-u w Stawigudzie, Prezes ZGK w Olsztynku. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych, a byli to: Komendant Straży Miejskiej
w Olsztynku a także Komendanci Straży Leśnej Nadleśnictw Jagiełek, Olsztynek i Kudypy. W odprawie służbowej uczestniczył także szef olsztyńskich policjantów insp. Piotr Zabuski.

Więcej: http://olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/54825,Komisariat-Policji-w-Olsztynku-podsumowanie-pracy-za-2018-rok.html?fbclid=IwAR0udu24XJwkbH8WrApk3vAoRRko1UmRvalrsqOeTTgmtm3BIeRjLCWES1I