Informacja: wycinka drzew

poniedziałek, 18 luty 2019

Informujemy, że każda wycinka drzew zlecona przez Gminę Stawiguda odbywa się na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych.