Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku

wtorek, 19 luty 2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art.4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 18/2019