Mocny start !

piątek, 22 luty 2019

Dziękujemy za tak owocne spotkanie. Sala narad Urzędu Gminy ledwo pomieściła przedsiębiorców, którzy licznie stawili się na pierwszym takim spotkaniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Michała Kontraktowicza. Uczestnicy rozmawiali o możliwych ścieżkach i kierunkach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a wójtem i Radą Gminy. Spotkanie okazało się bardzo owocne: zostały ustalone podwaliny pod reaktywację stowarzyszenia Gminna Rada Biznesu.

Goście rozmawiali o problemach z jakimi borykają się prowadząc działalność, o możliwościach rozwoju komunikacji gminnej, o kierunkach rozwoju gminy i jak one będą wpływać na rozwój przedsiębiorczości.

Wójt Gminy Michał Kontraktowicz wyraził nadzieję na ścisłą współpracę z Gminną Radą Biznesu, której działalność będzie wspierał.