Porady Prawne dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie

poniedziałek, 25 luty 2019

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie uruchomiono ponownie porady prawne dla klientów ośrodka. Radca prawny przyjmować będzie dwa razy w miesiącu, w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 6.

Porady skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą domową. Mają one na celu wsparcie rodziny w rozwiązywaniu niejednokrotnie bardzo trudnych sytuacji prawnych.
Najczęściej poruszane problemy to:
- postępowania w przedmiocie rozwodu, separacji,
- postępowania alimentacyjne,
- postępowanie dotyczące rozdzielności majątkowej,
- ubezwłasnowolnienie,
- ustalenie i powierzenie władzy rodzicielskiej.
Osobom korzystającym z konsultacji przybliżana jest problematyka i zasady obowiązujące w toku postępowań, sporządzane są stosowne pozwy sądowe, pisma procesowe.

 Następne dyżury  przypadają na dzień  4-ego   i 18-ego  marca 2019 roku.