Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

czwartek, 28 luty 2019

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018.450) do udziału w pracach komisji konkursowej, do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w w/w ustawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 05.03.2019 mailowo na adres lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10,22-034 Stawiguda z dopiskiem: zgłoszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej – sport. Szczegóły dostępne w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, tel. 609 757 260, Referat Ochrony Środowiska i Promocji, p.12