Zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich

czwartek, 7 marzec 2019

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 5.03.2019 w sprawie: zwołania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Stawiguda - dostępne tutaj