Powołanie Komisji Konkursowej

wtorek, 12 marzec 2019

Dotyczy: przeprowadzenia otwartych konkursów oraz zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 27/2019