KOMISJE RADY GMINY 15.04.2019 r.

środa, 10 kwiecień 2019

Informujemy, że w n/w dniu, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Stawigudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Majdy oraz części obrębu Kręsk, gmina Stawiguda;

2. zmiany uchwały nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda;

3. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;

4. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

II. Sprawy różne.