II TURNIEJ SZACHOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA GMINY STAWIGUDA

poniedziałek, 13 maj 2019

1. CEL TURNIEJU       

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży w gminie Stawiguda.

2. ORGANIZATOR

 Szkoła Podstawowa w Rusi.

3. TERMIN I MIEJSCE

 Rozgrywki szachowe odbędą się 24 maja 2019r. (piątek) w Szkole Podstawowej w Rusi, filia w Bartągu ul. Jeziorna 24

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie z placówek oświatowych gminy Stawiguda, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 17 maja 2019r. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię ,datę urodzenia, posiadaną kategorię szachową, nazwę placówki oświatowej i wysłać na adres e-mail:  lub do z-cy dyrektora SP w Rusi Agnieszki Dziemianowicz  tel.695 201 765

Turniej zostanie rozegrany w następujących grupach wiekowych:

Grupa A - do lat 16 (zawodnicy urodzeni w 2003 r.,2004r.,2005r.,2006r.)

Grupa B - do lat 12 (zawodnicy urodzeni w 2007r.,2008r., 2009r.)

Grupa C - do lat 9 (zawodnicy urodzeni w 2010r.,2011r., 2012r.)

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup przy malej frekwencji uczestników turnieju

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry -15 minut na partię dla zawodnika z zastosowaniem zegara szachowego. Kojarzenie zawodników programem chessarbiter. Podczas zawodów obowiązuje regulamin turnieju.

6. PRZEBIEG  TURNIEJU

  • 9.30 - 9.55 -  potwierdzenie zgłoszeń
  • 10.00 – uroczyste otwarcie
  • 10.15 – 13.45 rundy I –VII
  • około 14.30 - zakończenie turnieju

7.NAGRODY

  • I –III miejsce puchary
  • I- III miejsce nagrody rzeczowe
  • dla pozostałych uczestników  dyplomy i nagrody pocieszenia

8.INFORMACJE DODATKOWE

Podczas turnieju będzie czynny kiermasz szachowy. Organizator i sędzia główny zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.

 

Kierownik turnieju

Andrzej Janczak