ĆWICZENIA EWAKUACJI SZKOŁY W BARTĄGU

sobota, 18 maj 2019

W bieżącym tygodniu w Szkole Podstawowej w Rusi Filia w Bartągu odbyły się ćwiczenia praktycznej ewakuacji budynku. Symulowany pożar wybuchł na I piętrze w pomieszczeniu obok świetlicy. Po pojawieniu się zadymienia ogłoszony został alarm przeciwpożarowy. Natychmiast ewakuowano 234 osoby, w tym 216 dzieci. Do czasu przybycia służb ratowniczych akcją kierowała dyrektor szkoły, która po sprawdzeniu stanów stwierdziła, że dwie osoby zaginęły, prawdopodobnie zostały uwiezione w budynku. Do prowadzenia działań ratowniczych przybyły dwa zastępy strażaków z jednostki OSP Bartąg, którzy niezwłocznie przystąpili do przeszukania zadymionych pomieszczeń. Odnaleźli zaginionych, zlokalizowali źródło i przyczynę pożaru.

Po omówieniu prowadzonych działań strażacy zapoznali się z obiektem szkoły. Podczas ćwiczenia do ewakuacji osób z zadymionych pomieszczeń wykorzystano kaptury ewakuacyjne.  W ćwiczeniu uczestniczyli funkcjonariusz PSP i pracownik merytoryczny Urządu Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego.