Spotkanie dotyczące stanu dróg na terenie Gminy Stawiguda

niedziela, 26 maj 2019

We wtorek (21.05.2019) odbyło się spotkanie w sprawie omówienie stanu dróg na terenie Gminy Stawiguda, które wykorzystywane były przez wykonawcę w celu realizacji budowy południowej obwodnicy Olsztyna (transport materiałów) oraz sposób naprawy powstałych uszkodzeń.

Wstępnie ustalono, że do końca czerwca br. zostanie oddany do ruchu brakujący odcinek obwodnicy. Dodatkowo firma Put Intercor zadeklarowała naprawę nawierzchni przy ul. Susła. O kolejnych ustaleniach poinformujemy wkrótce.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Stawiguda-Michał Kontraktowicz, Sekretarz – Artur Bal, Kier. Ref. Gospodarki Komunalnej – Tomasz Drewnik, Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej (PSD) – Dariusz Jasiński, Pracownik Powiatowej Służby Drogowej - Michał Sypko, Wykonawca PUT INTERCOR Sp. z o.o. - Kierownik Budowy Artur Węsierski, Wykonawca BUDIMEX S.A. - Grzegorz Misiak, Kierownik Projektu zad. 1. GDDKiA - Roman Malicki, Kierownik Projektu zad. 2. GDDKiA - Agnieszka Wądłowska, Przedstawiciele firmy MGGP S.A.,Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.