AUTOBUS GMINNY CORAZ BLIŻEJ

wtorek, 4 czerwiec 2019

Jak Państwo mieli okazję dzisiaj zauważyć na terenie naszej gminy pojawiły się trzy nowe niskoemisyjne autobusy zakupione w ramach projektu "Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda" dofinansowanego z RPO WiM 2014-2020.
Koszt zakupu autobusów to ponad 1,8 mln zł.

Obecnie pracujemy nad wyznaczeniem miejsc przystankowych i rozpoczynamy etap wyboru operatora. Zależy nam, aby jak najszybciej usprawnić komunikację gminną dla Państwa.

#BliżejMieszkańców #GminaStawiguda